Nyheter 02Logo til stiftelsen Mjøsen Lange

Aktiviteter            Om skipet             Bilder             Nyheter               Kontakt


Henning skraper skipetHøvedsmann Kai deltar i vårpussenEbbe diskuterer bruk av Mjøsen Lange med Kama i Norsk HydroMjøsen Lange er satt oppå en container seng, klar til å reipes på

Tidligere nyheter:  1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

 


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: tirsdag, 21 november 2006