RURIK 2003

Innbydelse til seiling Stockholm - St. Petersburg 2003

 

Mjøsen Lange skal på langtur til sommeren og vi inviterer herved til

deltakelse som mannskap og/eller høvedsmann.

 

Tidspunkt: Avreise Stockholm lørdag 5. juli. Ankomst St. Petersburg 27.

juli. Leir fram til 3. august. Hjemreise snarest.

 

Reiseplan: Se vedlagte kart. Vi deler opp reisen i minst tre etapper,

kanskje fire dersom det behøves.

Steder underveis:

1. Stockholm 5. juli, avreise fastland

2. Mariehamn ca 12. juli

3. Hankö ca 18. juli

4. Kotka ca 23. juli

5. Kronstadt ca 25. juli, samlingsplass for skipene før innseiling mot St. Petersburg

6. St. Petersburg 28. juli

7. Avreise St P 3. august

8. Kotka 4. august

9. Lillehammer 7. august

 

Disse datoene er valgt da de noen steder faller sammen med markeder og

lignende i Finland.

Denne planen er fortsatt flytende i forhold til datoer underveis men vi

satser på at vi skal klare å komme fram til Russland i tide for leieren.

Det vi vet er at det blir mange båter av alle slag som seiler denne ruten

i samme tidsrom og her finner dere mer info om det:

 

http://www.seglaifinland.nu/2003.htm

Båten Telja sine russlandsplaner

Kart over reiserute Stockholm-St. Petersburg(125kbyte)

 

Andre vikingskip vil være blant andre Glad, Viking Plym med flere. Vi

kommer til å forsøke å holde samme tider som Glad.

 

Rent teknisk kommer vi til å sjøsette båten i Stockholms skjærgård for

seilasen. Bilen med henger må da kjøres fram til Kotka hvor den blir

parkert til hjemturen. Dersom vi hadde en minibuss som kjøretøy vil

hjemtransport av mannskap bli veldig enkel.

Poenget er at pga russiske bestemmelser må båten seiles ut igjen. Vi

regner ca 20 timer med jevn motorkjøring fra St Petersburg til Kotka.

 

St. Petersburg: Her kommer vi til å ligge i leir på selve Peter Paul

festningen. Denne ligger på en stor øy i innløpet til byen og elva. Her er

det fortsatt en del som ikke er klart men båtene har i hvert fall

ankringsplass her. Elva går såpass stri at det er mulig at båtaktiviteter

må flyttes nærmere munningen, dette løser vi på stedet. Vi overnatter i

enten medbrakte vikingtelt eller i ferdige telt fra de russiske vikingene.

 

Kostnader: Det vil løpe på en del kostnader til ferge, diesel, mat, visum

etc. Disse må vi dekke inn på en eller annen måte så her blir det et

spleiselag! Vi har ikke ferdige oversikter enda men leiren i St.P. blir

gratis, her får vi kost og losji.

Det vi vet om kostnader er at Russland skal ha 44 euro i visumgebyr.

Foreløpige overslag gir ca 15000 i kostnad på bil og henger (omfatter to

fergerturer), samt 5000 i drivstoff til båten.

 

Dersom man skaffer sponsorer for forskjellige ting, mat for eksempel vil

det medføre at det blir billigere for alle.

 

Bekledning: Alle må ha vikingklær i en eller annen form. Det kan også være

smart med skikkelige seilerklær til bruk om bord. Når vi er i land og

representerer er vi riktig kledd. All bagasje må bestå av pakksekker eller

annen bløt emballasje. Det er lov med plastikk så lenge det ikke synes……

 

Påmelding:

Påmelding foretas ved at man sender kr 2000,- til Stiftelsen Mjøsen Lange,

Storgt 121, 2615 Lillehammer, Kto:7262.05.26216. innen 1. april.

En opplyser på innbetalingen på hvilke tidspunkter og strekninger en vil

delta på. Vi er avhengig av at vi får et forsvarlig antall på alle

etapper for at dette skal bli noe av.

Disse pengene vil bli brukt underveis, bla annet til visumgebyr. De vil

også dekke medlemskap i stiftelsen for 2003. Det er et krav at kontingent

er betalt for å bli med på turen. Dersom turen blir kansellert vil pengene

bli tilbakebetalt til de påmeldte.

 

Vi vil holde et infomøte med alle interesserte før påske.

 

Kontaktpersoner:

Ebbe Horneman, abuse@qth.no, 99 16 62 56

Kai Gjessing, kai.gjessing@hil.no 90 77 71 08

 

Forhåpenligvis vil vi etterhvert kunne legge ut mer inf på:

www.mjosen-lange.no

 

Hilsen Ebbe

Stiftelsen Mjøsen Lange