Mjøsen Lange

Informasjonsskriv for Stiftelsen Mjøsen Lange

Nr 1 – april 2006

 

 

 

10 års jubileum

Feires på på Vingnesodden

Lørdag 9. september kl 14

 


 

Leder

Etter ti år i inn og utland vil vi denne sesongen ha økt fokus på Mjøsa og Lillehammer. Skibladner fyller 150 år og vi fyller ti år. Ankomst brygge  for Skibladner flyttes til vestsiden utenfor Svaneredet. Dette må vi benytte for det, det er verdt. Vi er avhengige av at flere av stifterne er med og tar ”et tak”, spesielt med årene! Søster skipet på Hamar, Olav Kvite, ror hver uke fra juni til november, er det interesse med et tilsvarende tilbud på Lillehammer? Endringer i tilbudene og eventuelle nye tilbud vil bli lagt ut på hjemmesidene (http://mjosen-lange.no) og sendt på e-post til stifterne og andre interesserte. Jeg ønsker stifterne en ny og aktiv jubileumssesong på Mjøsa.

Kai

Drift av båten.

Styret har gått gjennom de fleste sider ved drift og vedlikehold av båt og henger.
 

Område aktivitet

Vi vil i år fokusere mer på å få til et miljø rundt båten på Mjøsa og Lillehammer. Hvis vi får gode tilbud om å delta utenfor Mjøsa, vil vi vurdere dette.

Utleie

Vi vil organisere utleie aktivitetene som prosjekter. Det vil si at det settes opp budsjett og reiseplan som styret godkjenner for hver enkelt aktivitet. Bruk av båten til private oppdrag avtales med styreformannen, turer over to døgn tas opp i styret.

Økonomisk støtte

Båtlag, som organisasjon, for å kunne operere med medlemskap, er forlatt. Vi ønsker imidlertid å tilby "årskort" for bruk av båten/bidrag til drift av båten og håper stifterne har forståelsen for dette og vil være med å støtte båten. Årskortet, er en forutsetning for å bruke båten til egne aktiviteter.

Årskortet/bidrag koster kr 400 i 2006. Det viktigste for oss er at stifterne er med og blir mer kjent med båten og gjerne deltar i noen av tilbudene.

Fortøyning

Båten vil fortsatt ligge fortøyd på båthavna på Vingnes ved Ro-klubben, som tidligere. Vi vil inngå en leieavtale om å ha årer og seil etc. inne i naustet hos roklubben.

Styret

 

 

Anbefalte arrangementer

For trebåt og vikingtids interesserte. Legg ferieturen innom.

·         Middelalder dagene på Hamar: 10. og 11. juni

·         Vikingmarked på Avaldsnes, Karmøy 10.-11. juni

·         Hafrsfjord spillene i Møllerbukta i Stavanger: 10. – 11. juni

·         Rosala Vikingmarked Finland, 6.-9. juli

·         Borre kaupangen vest for Horten: 8.-9. juli

·         Gudvangen vikingmarked 21.-23. juli

·         Landsstevne forbundet kysten i Bodø: 20.-23. juli

·         Borg vikingmarked, på Eidet, Sarpsborg: 29.-30. juli

·         Borg i Lofoten: Vikingmarked 5.-6. august

·         Råseilstreff i Hardanger 21.-24. september

·         Råseilshelg i Oslofjorden, 7.-8. oktober

Utenfor Norge:

·         Ribe Vikingmarked i Danmarks eldste by: 6.-7. mai

·         Fredrikssund Vikingmarked (Utløpet av Roskildefjorden): 24.-25. juni

·         Foteviken Vikingmarked (På østsiden av Øresund!): 30. juni – 2. juli

·         Stallarholmen i Vänaren: 30. juni.- 2. juli

·         Pukkisaari jernaldermarked, Helsingfors 2.-3. september

·         Saltvik vikingmarked, Åland, 28. – 29.juli

·         Largs Viking festival, Scotland, 27.8.-4. september

·         Battle of Hastings, England, 14.-15. oktober

 

 

Gjentagelse av Olav Digres rotur på Mjøsa i 1016

I fjor "seilte vi gjennom" vannfaret fra Minnesund via Ekornholmen til Helgøya og Gjøvik, i september. Erfaringen er at denne turen må vi ta tidligere på året og dagen, mens det er lyst og varmt.

 

Til dette prosjektet er det ønskelig å invitere mannskap fra de to andre skipene på Hamar og Gjøvik til å delta. Vi trenger 13-14 uthvilte roere som har lyst til å ro opp Olav Digres kjølfar 990 år etter han ble ”avbrutt” med kristning på Romerike pga småkonger i Hedmark og Oppland.

 

Vi planlegger tusårsmarkering i 2016, så vær med på nedtellings roingen fra første stund.

 

Kanskje kan vi være forbilde for fylkeskommunen, sykehuset og høgskolene? Turen er beregnet til å vare 12-14 timer og vil skje om kvelden/natten.

 

Lørdag 17. juni kl ror vi ut fra Minnesund kl 16. Vi planlegger å ro hele natten, men vil ha flere pauser. Vi tar en liten rast på Ekornholmen og på Tangen landet før Helgøya og Ringsaker.

Påmelding/spørsmål: Kai (90777108)

 

Rutetider Skibladner
sesongen 2006 fra 27. juni til 18. august i ordinær rute.
Nordgående Rute: Mot Lillehammer

Tirsdager, torsdager og lørdager:

Fra Gjøvik                  09:30

Til Hamar                   10:45

Fra Hamar                  11:15

Til Gjøvik                   12:25

Fra Gjøvik                  12:40

Fra Moelv                   13:30

Til Lillehammer            14:45

Fra Lillehammer          15:00

Fra Moelv                   16:30

Til Gjøvik                   17:20

Fra Gjøvik                  17:30

Til Hamar                   18:45

Fra Hamar                  19:00

Til Gjøvik                   20:15

Hvis du ikke har reist med Skibladner før, anbefaler vi det i år, og framover.

 

 

 

 

Styret i Stiftelsen 2006/2007

Leder              Kai Gjessing

Økonomi         Arild Bjørkøy

Nestleder        Henning Johannesen

Vedlikehold      Gaute Granaasen

Vedlikehold      Asbjørn Mythen

Markedsføring  Wiggo Slåttsveen

 


Henning reiser en åre høsten 1996

 

Program 2006,

Forbehold om endringer. Sjekk http://Mjosen-lange.no

·         Dugnad på Vingnesodden lørdag 13. mai kl 10-14

 

·         Vedlikehold av skipet: tirsdagene: 9.mai kl 18-21 og lørdagene 6. mai,  13 mai og 20.maikl 10-14. Dette skjer på Vingnesodden og vi ønsker at mange kommer med kaffe og godt humør.

 

·         Roklubben har åpningsseremoni mandag 15. mai kl 18
 

·         Sjøsetting mandag 29. mai kl 18 på Vingnes. Vi fyrer bål og koker vikingsuppe, og inviterer til naboer.
 

·         Roing/seiling på mandager på Vingnes: 5. juni, 12. juni, 19. juni kl 18-20. Det vil bli servert forfriskninger om bord.
 

·         Roing i Olav Digres kjølfar. Lørdag 17. juni kl 16 ror vi fra Minnesund og vil være på Ringsaker dagen etter.

 

·         Skibladnerfestival på Gjøvik lørdag 24. juni. Vi deltar på denne årlige festivalen for Mjøsas hvite svane.
 

·         Åpning av Skibladnerbrygga:
Søndag 25. juni ror vi ut og er på vannet når Skibladner kommer deltar i arrangementet.

 

·         Jubileumstur Skibladner. Onsdag 2. august seiler Skibladner hele strekningen Minnesund-Lillehammer. Vi er der, når Skibladner kommer til Lillehammer.

 

·         Historisk tur til Kastrudborgen
Turen går mandag 21. august kl 18 fra Vingnes og vi er tilbake ca kl 21. Denne turen går opp til Svartevja, hvor vi besøker Kastrud-borgen fra folke-vandringstiden.

 

·         Roing/seiling på mandager på Vingnes:  14., 21., og 28. august kl 18-20. Det vil bli servert forfriskninger om bord.

 

·         Lørdag 9. september markerer vi 10 års jubileum kl 14-18. På 10 års markeringen vil vi invitere stiftere, naboer og Roklubbens medlemmer til en hyggelig markering på Vingnesodden

 

·         Trebåtfestival på Helgøya
1.-3. september. Vi har samlet trebåter i flere år på Helgøya, noe vi ønsker å fortsette med. Det er valgt fast dato, så derfor vil ikke fullmånen treffe like godt hver gang.
Del-1: Seiling fra Lillehammer kl 17 på fredag 1. september. Vi slår leir på Skurven friområde ved brua.
Del-2: Vi vil i år delta på den årlige Seilregatta mellom Hamar/Gjøvik.
Regattaen vil i år gå fra Gjøvik til Hamar. Vi vil delta på ”andre delen” til Hamar fra Helgøya lørdag 2. september kl 12. Samme dag er det Jubileumsmarkering for Skibladner på Hamar, som vi vil ta del i.
Del-3: Om kvelden kl 19 vil vi ro fra Skurven friområde ned til Hovindsholmen, og opp igjen etter en kafferast. Denne turen tar ca 4 timer.
Del-4: På søndag 3. september seiler vi fra Helgøya kl 12 oppover til Lillehammer, og er på Lillehammer ca kl 18.
Påmelding til Kai (90777108)

 

Landtagning av skipet
Lørdag 14. oktober tar vi skipet på land kl 12-16. Resterende høstvedlikehold tar vi mandag 16. oktober kl 18-20.

 

Stiftelsen Mjøsen Lange

Wisesgt 2, 2609 Lillehammer

Ansvarlig redaktør Kai Gjessing

Utgitt 22. april 2006, opplag: 83

Gironr: 7262.05.26216

http://mjosen-lange.no